Välkommen till JPAB

Vi tar emot era massor och återvinner till jord och krossprodukter

NYHETER

OBS! Fr.o.m 2018-01-01 behöver chaufförerna ha med sig en ifylld blankett för att få tippa.

                    
  • Fr.o.m 2018-09-10 har vi nya prislistor.
  • Nu får du betalt när du levererar rent berg
  • Vi säljer även kvalitetsjord
  •  För närvarande har vi ej möjlighet att ta emot ris, stubb eller blötmassor.
mottagning.pdf

Öppettider
Utlastning 06.30-16.00
Intippning 07.00-16.00
Rast 09.00-09.30 samt 13.00-13.30

Kontakta oss