Mottagningsregler

mottagning.pdf

Material som vi EJ tar emot är: 

 • Förorenade massor
 • Tjärbränd asfalt
 • Blåbetong 
 • Ytong
 • Asfalt som innehåller PAH
 • Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord
 • Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt och betong
 • Material som överstiger KM
 • Virke/plast/metall
 • Ris eller stubb
 • Blötmassor Vad händer vid otillåten tippning?

 • Vid tippning av ottillåtet material debiteras kunden de kostnader som uppkommer t.ex. Transport till godkänd avfallsmottagare, tippavgift, analysering, arbetskostnad mm.
  Dessutom tillkommer en avgift på 10 000: -/lass. 
 • Om det förekommer främmande material i lasset tillkommer en sorteringsavgift
  10 000: -/lass samt kostnader för ev. transport till godkänd avfallsmottagare samt tippavgift.


 

Personal på JPAB avgör vad som är godkänt material.