Klicka dig vidare nedan för att se våra prislistor för intippning samt kross- och jordprodukter. Har du några frågor eller önskar en offert kan du kontakta oss per e-post info@jpatervinning.se.

OBS! För att få tippa massor på JPAB behövs ifylld  blankett där ni efter godkännande erhåller ett unikt arbetsplatsnummer.

FYLL I BLANKETT DIGITALT

Prislistor

Alla priser exkl. moms

 

Krossprodukter för avhämtning Pris per ton Produktinfo
Återvunna produkter
Krossprodukter 0-8 ÅV 75:- Produktblad
Krossprodukter 0-16 ÅV 35:- Produktblad
Krossprodukter 0-32 ÅV 60:- Produktblad
Krossprodukter 0-70 Betongkross 40:- Produktblad
Krossprodukter 0-90 ÅV 20:- Produktblad
Bergkrossprodukter
Krossprodukter 0-8 Stenmjöl 138:- Produktblad
Krossprodukter 0-16 Bergkross 136:- Produktblad
Krossprodukter 0-32 Bergkross 129:- Produktblad
Krossprodukter 0-90 Bergkross 111:- Produktblad
Krossprodukter 0-150 Bergkross 99:- Produktblad
Krossprodukter 8-16 Makadam 182:- Produktblad
Krossprodukter 16-32 Makadam 152:- Produktblad
Krossprodukter 32-90 Makadam 134:- Produktblad

Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.

Ladda ner som .pdf här

Alla priser exkl. moms

Material för mottagning Pris per ton
Skut 55:-
Osorterad fyllning (jord/grus/sand) 198:-
Betong med armering 308:-
Berg 0:-
Asfalt 242:-
Betong/Asfalt med jord 385:-
Betong utan armering 231:-
Snötipp/lass (föranmälan till 08-58080980)
3 axl 660:-
4 axl 770:-
5-7 axl 1210:-
20-40 m³ 935:-

Tippning/hämtning sker på egen risk.

I de fall det saknas analys kan det tillkomma kostnader för provtagning av shacktmassorna.

Material vi ej tar emot är:

Förorenade massor, tjärbränd asfalt, blåbetong, ytong, asfalt som innehåller PAH, material som överstiger KM. Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord.
Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt eller betong, virke/plast/metall

Personal på JPAB avgör vad som är godkänt material.
Vid intippning av otillåtet/främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift.

Ladda ner som .pdf här

Ladda ner som .pdf här – Snötipp

Alla priser exkl. moms

Jordprodukter för avhämtning Pris per ton Produktinfo
Återvunnen anläggningsjord 120:- Produktblad
Jordfyllning 0.150 30:- Produktblad
Harpad jordfyllning 0.65 35:- Produktblad
Fukthållande jord 40:- Produktblad
Jordspill 15:- Produktblad

Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.

Ladda ner som .pdf här

Alla priser exkl. moms

Provtagning Pris Svarstid
Totalhaltsanalys 2 500:- 7 dagar
Totalhaltsanalys 4 500:- 1 dag
This is default text for notification bar